misteri kaline wong karet

Jaman semono pas durung usum sabun (uwes ding 😀 ) sing jeneng nguras kali saben sasi ruwah, dadi acara favorit kanggone cah Karet. Kali ono ing dusun Karet Magelang kuwi panggonane ono ing nglegok, pantese sinebut sendang jalaran ono ing kono wujud blumbang sing ngetuk sak dawane mongso, ora tau asat. Awit esuk bocah-bocah malah ugo wong tuwo, wis siogo sarono nyawiske irig, jaring, ember lsp. mengko nek sekiro banyu wis rodo asat langsung bocah-bocah mau balapan njegur, ngirig mrono ngirig mrene jan nyenengake tenan. Iwak banyune pancen akeh, iwak pari, kutuk, lele, nila sakwernane. Ngono kuwi kahanane biyen. Bedo biyen klawan saiki, tradisi ngono mau wus sakwetoro wektu ilang jalaran saiki saben-saben omah wus duwe kolah dewe kang nggunaake banyu ledeng pam utowo sumur.

Jaman biyen banget, ujare wong tuwo, kali karet kuwi kawitane ono loro, siji sing saiki ijeh wujud kali koyo gambar ing duwur kuwi lan siji maneh sinebut kali kawak, papane ono sebelah lor persis kali sing isih ono saiki. Jalaran pereng kang ono ing sisih kulon kali kuwi jugrug mulo kali kawak mau banjur ora iso dinggo maneh. Kali kawak, isih ujare wong tuwo, papan kang wingit banget, sing sopo tumindak ora becik nalikane ono ing papan kono biso sak naliko katratapan musibah. Contone nek ing kali kuwi pangomongane olo, cangkem wong mau iso saknaliko merot. Mulo ora aneh menowo banjur uwong podo percoyo takhyul yoiku kali kawak sing ono sebelahe uwit bulu gedhe kuwi ditunggu karo sakwijining lelembut kang aran mbah setro mewek.

Koyo mono cerito kang isih kaprungu songko wong2 tuwo, mungguh bener lan orane angel anggone golek bukti. Wong tuwo ujar kuwi biasane mung gawe pangiling-iling supoyo ning endi papan wae kudu tumindak kanti becik lan ngugemi unggah ungguh. Miturut anggepan kulo, nek ono ing kali kang panggonane ora katutup kuwi ora digawe ugeran koyo mono temtu iso ndadeake hal kang ora becik, misal akeh wong ning kali kang mung nglegakke nginjen wong wadon kan lagi adus… iso wae to? lha anane mbah setro mewek mau yo kanggo njogo tumindak kang ora becik koyo mono kuwi.

Banjur  naliko aku takon “Lha sakmeniko mbah setro mewek meniko ting pundi?” jawabe ono sing ujar yen jalaran wit bulu lan ringin kang ngadeg ono ing kali wis podho rubuh mulo mbah setro mewek saiki pindah ning cedhak progo ing sakwijining papan kang ora dingerteni. Wallahu a’lam.

Isih ono cerito maneh babagan kali kuwi, bakal dicritakke ono ing wektu sakcandake…

Advertisements

16 thoughts on “misteri kaline wong karet

 1. wah apik mas, kapan kapan aku mbok jai dolan rono…jeguran bareng…eh ning ngisore pak dhe diman kae yo ono kali to??? mbiyen aku kerep adus ning kono mas…

 2. I appreciate your wordpress template, exactly where do you download it through?

  This web page won’t show up correctly on my iphone 3gs – you may want to try and fix that
  Audio began playing anytime I opened up this internet site, so annoying!
  I believe one of your adverts caused my internet browser to resize, you might want to put that on your blacklist.
  I just added this blog to my rss reader, excellent stuff. Can’t get enough!

  This will be a terrific website, will you be involved
  in doing an interview regarding how you created it?
  If so e-mail me!
  Thanks, I’ve been seeking for information about this topic for ages and yours is the best I have located so far.

 3. Hi! Your websites are loading slow for my situation, it consumed
  sort of a minute in order to load up, I really have no idea
  if it is just me or maybe webpage however twitter worked acceptable for me.

  However thanks for submitting brilliant blog post.
  Everybody who actually found this great site really should have
  noticed this informative article honestly handy.
  This is excellent what you have implemented and would like
  to discover even more interesting content by you. I already have you book-marked to check blogs you post.

 4. Hey there other online sites operates well for my situation yet your site is running slowly which actually went on close to a minute to load up, I am not sure if it is my
  very own problem or maybe your website problems. Nevertheless, Thanks for putting up such
  a awesome article. I suppose it really has become useful to many individuals who came on this page.

  I am hoping I’ll be able to get even more remarkable stuff and I also
  really should complement by telling you have done amazing writing.
  I already have your site bookmarked to check blog you post.

 5. Hi there I don’t know if it’s me or even your
  website but it’s loading totally slowly , it took me sort of a
  couple of minutes to load but digg works absolutely to me.
  However thank you for writing splendid blog post. Almost everyone who actually stumbled on this great site really should have observed this
  content extremely beneficial. I must say that you have done fantastic work with this and also
  hope to find out many more amazing stuff from you.
  Immediately after taking a look at your content,
  I have book-marked your web blog.

 6. Heya I’m not sure if it is me or simply your web
  blog but it is loading clearly slowly for me personally,
  I had to spend sort of a few moments in order to load still digg works fine .
  Anyways, Thanks for creating such type of lovely articles.
  I do believe this has been incredibly beneficial to visitor who click here.
  This is fantastic what you actually have concluded
  on this page and wish to check out a lot more interesting articles from your site.
  Right after checking out your post, I have book-marked the website.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s