bun esuk

Ono ing saben tetesing bun wengi kang tumibo liwat pucukpucuk gegodhongan tak titipke tresnaku, banjur pedhut kang rumambat ngadang lungaku esuk ketigo iki tak lantarke donga pujo puji keslametan.. yayi.. tresnaku..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s