Quote

Umar ibnul Khat…

Umar ibnul Khattab r.a. berkata, “Wanita ada tiga macam. Pertama, muslimah, mukminah, bertakwa, ramah tamah, lemah lembut, membantu keluarga mengatasi beban dan kesulitan serta tidak pernah menyebabkan kesulitan baru. Tetapi yang demikian jarang terdapat. Kedua, wadah untuk melahirkan keturunan, hanya itu. Ketiga, belenggu diletakkan Allah untuk menjerat leher siapa yang Allah kehendaki

Advertisements